Våbenkonsulenter

Hjælp til våbeneftersyn 

 

Står Jeres forening og skal afholde det årlige våbeneftersyn i foreningen, så har i mulighed for at få gratis hjælp fra en våbenkonsulent. Våbenkonsulentens opgave ved et våbeneftersyn, er at kontrollere at våben overholder de regler der er beskrevet i Skyttebogen. Derudover efterser konsulenten, at våbnet er i en sikkerhedsmæssig forsvarligt stand, så der ikke er nogen yderligere risiko i forbindelse med anvendes af våbnet.  

 

Når et våben er efterset bliver det forsynet med et mærkat, der tydeliggør hvilket år våbnet er godkendt til brug i DGI Skydning. Alle våben der efterses bliver skrevet på en liste, hvor der afleveres et eksemplar til foreningen, et til konsulentens overblik og vedkommens arbejde og et til organisationen til statistik. 

 

Vores våbenkonsulenter har ikke en våbenmekaniker uddannelse og kan derfor ikke reparere skader på våben, men kan evt. komme med løsningsforslag eller henvisninger til værksteder, der kan udfører reparationen. 

 

Vi håber I vil drage nytte af dette tilbud om gratis bistand ved våbeneftersyn. På vedlagte liste, kan i se hvilke våbenkonsulenter der er tilknyttet Jeres landsdel. I er meget velkommende til at tage direkte kontakt til konsulenterne. Ellers anbefaler vi at I kontakter jeres landsdelskontor. 

 

På vegne af Faggruppe Teknik 

 


DGI Skydning 


Liste over våbenkonsulenter